Datalagringsdirektivet

Regeringen har tillkännagjort sin implementation av Datalagringsdirektivet. Det finns mycket att läsa men något slår mig ganska snabbt:

IFPI Svenska Gruppen har i detta sammanhang påtalat att den  tekniska utvecklingen av fildelningsnätverk går snabbt och att det finns en trend mot anonymisering av användare som försvårar eller omöjliggör för polis att identifiera en eventuell intrångsgörare, varför det är viktigt att lagringsskyldigheten är teknikneutral.

Vad skulle regeringen ha för intresse av att lagra saker i fildelningsnät som gör det lättare för polis att identifiera intrångsgörare, i ett system som är till för, citat, “tung kriminalitet som mord”? Och varför frågar man ens Ifpi om deras åsikt när det gäller lagstiftning för att lösa “tung kriminalitet som mord”? Vi vet alla varför. Dags att göra kaoz med han.

1 comment so far ↓

#1 Tweets that mention Datalagringsdirektivet — Copy me happy -- Topsy.com on 11.11.10 at 16:37

[…] This post was mentioned on Twitter by Ola Skoog, Daniel Holm. Daniel Holm said: Datalagringsdirektivet – http://is.gd/gWkLe […]